Anyák napi nyereményjáték

Játékszabályzat az Anyák napi nyereményjátékhoz

Játék- és részvételi szabályzat

 1. Szervező

Jelen részvételi – és játékszabályzatban leírásra kerülő játék szervezője (továbbiakban: Szervező) a Lizi Art and Design (Váncsodiné Rudolf Elisabeth e.v., Székhely: 7130 Tolna, Homokdomb utca 11., Adószám: 68268556137)

 • Játékos

 A Szervező által meghirdetett játékban, minden 18 év feletti természetes személy részt vehet (továbbiakban: Játékos).

 • A játék időtartama: 2019.05.05. 20:00 – 2019.05.10. 24:00
 • A játék szabályai:

A Szervező a Játékot a Játékos részére a Lizi Art and Design és @tihanyi.bernadett

 Instagram oldalán hirdeti meg és bonyolítja le.

 1. A Játékosnak a meghirdetett játék posztjában leírt feladatokat kell teljesítenie.
 2. A Szervező a Játék keretében nyereménysorsolást tart mindazon Játékosok között, akik a meghirdetett Játék feltételeit teljesítették.
 3. A Játék nyereménye: 1db Simple fine táskaszatyor, melynek értéke: 8.400 Ft, és 1db Big Art case, melynek értéke 3.900 Ft.
 4. A sorsolásra a nyereményjáték lejáratát követően kerül sor, 2019.05.12-én 20:00-kor.
 5. A nyertes értesítése további posztban történik 2019.05.12-én
 6. Pótsorsolásra nem kerül sor.
 • Adatkezelés

5.1 A Játékos a játékban való részvételével, valamint a nyeremény el nem utasításával kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve a sorsoláson elért nyeremény ténye és típusa nyilvánosságra kerüljön.

5.2 A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

5.3

A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási cím elírása, hibás e-mail cím, névelírás….) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

5.4

A Játékos a játékban való részvételével, illetve a nyeremény el nem utasításával, kifejezett és feltétel nélküli hozzájárulását adja ahhoz, hogy a neve, e-mail címe, fogyasztási hely címe (irányítószám, település, utca, házszám) a szervező adatbázisába bekerüljön.

5.5

A nyereményjáték tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A nyereményjáték során a jelentkezésekkel összefüggésben szervezett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Instagram elveknek megfelelően használható fel. A játékot az Instagram nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatban vele. A Játékos az adatait a nyereményjáték szervezőjének bocsájtja rendelkezésre nem a Instagram-nak.A Játékos által megadott információk csak a játék adminisztrációs céljára lesznek felhasználva. A Instagram nem vesz részt a nyereményjáték szervezésében, ezért a játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Nyereményjátékból eredő kötelezettségek alól.

 • A nyeremény szállítása

A nyereményt a Szervező Magyar Posta Zrt. házhoz szállítással juttatja el a nyertes részére, mely szállításért a nyertest nem terheli szállítási díj, azt a Szervező a Magyar Posta Zrt. részére megtéríti.

6.1 A Szervező a nyertes nevét Instagram oldalán közzéteszi, majd külön privát üzenetben felveszi vele a kapcsolatot a szállítási adatok egyeztetése céljából. A nyertes által a szállítási adatok hiánytalan megadása után a nyereményt a Szervező a Magyar Posta Zrt. részére továbbítja.

A Játékos a játékban való részvételével, illetve a nyeremény el nem utasításával tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.